Μαλαισία Bitcoin χρεωστική κάρτα

Όταν μας δίνετε εντολή να πραγματοποιήσουμε πληρωμή από τον λογαριασμό σας προς άλλον χρήστη, η οποία πληρωμή χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό λογαριασμό σας και αποθηκεύουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που προέρχονται από αυτόν με αυτόν τον τρόπο, ονομάζουμε αυτόν τον τύπο πληρωμής από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, πληρωμή με «ηλεκτρονική επιταγή».

Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας , για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών επιταγών. Δεν θα λάβετε τόκο ή άλλα έσοδα για τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρήματα στον λογαριασμό σας είναι ηλεκτρονικά χρήματα και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή τόκου επί ηλεκτρονικών χρημάτων. Επίσης, τα ηλεκτρονικά χρήματα δεν θεωρούνται κατάθεση ή επένδυση σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών που εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο από το εκτελεστικό όργανο Conseil des Deposants et des Investisseurs δεν μπορεί να σας προστατεύσει.

Έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των χρημάτων που υπάρχουν στον λογαριασμό σας προς τα παρακάτω σημεία ή και μεταξύ αυτών:.

Έχω πέσει και εγώ θύμα αγοράς ψεύτικου εισιτηρίου στο διαδίκτυο

Το λειτουργικό μέρος του λογαριασμού σας περιέχει το υπόλοιπο PayPal, το οποίο αναφέρεται στο υπόλοιπο των χρημάτων που είναι διαθέσιμο για πληρωμές ή μεταφορές. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία πληρωμών που παρέχουμε για να πληρώσετε έναν άλλο χρήστη, μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε τα χρήματα από το δικό σας υπόλοιπο PayPal στον λογαριασμό του παραλήπτη. Πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal σε εκκαθαρισμένα χρήματα για να καλύψετε το ποσό για τυχόν πληρωμές που πραγματοποιείτε καθώς και τις χρεώσεις συναλλαγών που μας οφείλετε κατά τη στιγμή της πληρωμής. Ισχύουν και επιπλέον προϋποθέσεις — ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση πληρωμής παρακάτω.


  • κρυπτογραφικές κάρτες το 2021: πόσο μακριά είμαστε;?
  • Συμφωνία χρήστη.
  • Οι καλύτεροι Ισλαμικοί μεσίτες Forex που προσφέρουν λογαριασμούς χωρίς ανταλλαγή .
  • Στους στίχους Cross BTC!
  • Σχετικά με τον λογαριασμό σας?

Αν το υπόλοιπο PayPal δεν επαρκεί ή έχετε επιλέξει μια προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, μας ζητάτε επίσης να εξασφαλίσουμε χρήματα εκ μέρους σας από τη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης και να αποδώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα στο υπόλοιπο PayPal σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας. Όταν μεταφέρετε τα χρήματά σας, πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal για να καλύψετε την αξία τυχόν μεταφοράς κατά τη στιγμή που την πραγματοποιείτε.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υπόλοιπο PayPal και πώς μπορείτε να το μεταφέρετε. Αν το ποσό που βρίσκεται στο υπόλοιπο PayPal φέρει αρνητικό πρόσημο, αυτό δηλώνει το καθαρό ποσό που οφείλετε σε εμάς τη δεδομένη στιγμή.

Υπηρεσία Εισερχόμενων Εμβασμάτων για Ιδιώτες

Τα χρήματα που εμφανίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού σας με την ένδειξη «εκκρεμεί», «δεν έχει εκκαθαριστεί», «έχει δεσμευτεί» ή είναι με κάποιον άλλον τρόπο περιορισμένα οποιαδήποτε στιγμή, δεσμεύονται στο μέρος του λογαριασμού σας, που λειτουργεί ως λογαριασμός αποθεματικού. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε χρήματα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό αποθεματικού. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα στον λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:.

Ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει φέρει τη νομική ευθύνη για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής από αυτόν προς εμάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εμάς. Αν έχετε υπόλοιπο PayPal, μπορείτε να κάνετε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού μεταφέροντάς το στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει, η οποία συνδέεται με τον λογαριασμό σας PayPal, όπως ενδέχεται να επιτρέψουμε κατά διαστήματα.

Πηγή χρηματοδότησης μπορεί να είναι ο τραπεζικός λογαριασμός σας, η χρεωστική ή η πιστωτική κάρτα σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας PayPal. Όταν μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό από το υπόλοιπο PayPal, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη θα κάνουμε τα εξής:.

Buy bitcoins online

Στόχος μας είναι να έχει σταλεί η εντολή για τη μεταφορά της πληρωμής στην τράπεζά μας έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας με τον όρο « Εργάσιμη ημέρα » νοείται οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο είναι ανοιχτές για το κοινό , αν δεν υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη.

Μόλις η τράπεζά μας λάβει την εντολή πληρωμής από εμάς, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εσάς. Σε αυτό το σημείο, η τράπεζά μας, ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και τα συστήματα πληρωμής στα οποία βασίζονται αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταφορά των χρημάτων στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για να λάβετε τα χρήματά σας.

Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να μεταφέρετε τα χρήματα πραγματοποιώντας μεταφορά σε:. Ισχύουν χρεώσεις για μεταφορές. Επίσης, κάθε φορά που ξεκινάτε τη διαδικασία για τέτοιου είδους μεταφορά, θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων τις χρεώσεις. Η πηγή χρηματοδότησης για παράδειγμα, ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα στην οποία ζητήσατε να γίνει η μεταφορά πρέπει να είναι στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή σε άλλο νόμισμα που υποστηρίζει η PayPal για μεταφορές στη χώρα διαμονής σας.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το υπόλοιπο PayPal μόνο στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά. Για να μεταφέρετε υπόλοιπο PayPal που έχετε σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέψετε το νόμισμα στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, διαφορετικά θα μετατραπεί αυτόματα κατά τη στιγμή της μεταφοράς.

Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία μας. Αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό, η εν λόγω ισοτιμία συναλλαγής δεν θα ισχύει. Αντ' αυτού, θα καταβάλετε μια προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται σε μια εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στη σελίδα των Χρεώσεων ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα». Για να προστατεύσουμε εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας και εμάς από απώλεια, καθώς και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την πολιτική μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με άλλες νομικές υποχρεώσεις, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθυστερήσουμε τη μεταφορά.

Για παράδειγμα, όταν πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά ή αν οι πληρωμές στον λογαριασμό PayPal υπόκεινται σε αντιστροφή πληρωμής για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αντιστροφής χρέωσης, τραπεζικής ακύρωσης ή αμφισβήτησης από αγοραστή. Αν θέσουμε κάποιον περιορισμό στον λογαριασμό σας στην PayPal, αν μια πληρωμή υπόκειται σε δέσμευση ή αν ο λογαριασμός σας ή ένας συσχετισμένος λογαριασμός έχει υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο σε οποιοδήποτε νόμισμα ενώ εκκρεμεί μεταφορά από τον λογαριασμό PayPal, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη μεταφορά από την αρχή μόλις αρθεί ο περιορισμός ή η δέσμευση, ή μόλις το αρνητικό υπόλοιπο μετατραπεί σε θετικό.

Ενδέχεται να θέσουμε όρια στις μεταφορές σας. Μπορείτε να δείτε όλα τα όρια σχετικά με μεταφορές αν συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal. Για να αυξήσετε το όριο μεταφοράς, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού. Όταν ανοίγετε λογαριασμό, ο λογαριασμός αυτός θα ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί το αρχικό νόμισμα που έχετε ορίσει. Το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας είναι το ευρώ EUR , εκτός αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος σε μία από τις ακόλουθες χώρες:.

Μπορούμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω τον λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε χρήματα και να στέλνετε ή να δέχεστε πληρωμές σε νομίσματα διαφορετικά από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας. Αν διαθέτετε υπόλοιπο PayPal, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να το μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα. Αν το υπόλοιπο PayPal δεν αρκεί για να καλύψετε το ποσό μιας πληρωμής την οποία μας δώσατε εντολή να πραγματοποιήσουμε σε συγκεκριμένο νόμισμα, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε μετατροπή συναλλάγματος από οποιοδήποτε υπόλοιπο PayPal σε άλλο νόμισμα για την κάλυψη της διαφοράς.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με το πού μπορείτε να στέλνετε πληρωμές σε ορισμένα νομίσματα. Για να λαμβάνετε χρήματα σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε υπόλοιπο σε αυτό το νόμισμα ή να μετατρέψετε τα χρήματα σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε.

Οι πληρωμές σε ορισμένα νομίσματα μπορούν να ληφθούν μόνο με αυτόματη μετατροπή των χρημάτων σας σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε. Αν λάβετε πληρωμή από οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal και αυτή η πληρωμή είναι σε νόμισμα που ο λογαριασμός σας δεν έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί, μπορεί να μετατρέψουμε αυτόματα το ποσό που λάβατε σε νόμισμα το οποίο έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της πληρωμής.

Η Binance απελευθερώνει τη δική της χρεωστική κάρτα, η αρχική δοκιμή θα είναι στη Μαλαισία

Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά χρημάτων παραπάνω, για να δείτε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορές σε διαφορετικά νομίσματα. Εάν ένα από τα υπόλοιπα νομίσματος στον λογαριασμό σας εμφανίζει ότι μας οφείλετε ποσό χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να συμψηφίσουμε το ποσό που μας οφείλετε χρησιμοποιώντας χρήματα που διατηρείτε σε διαφορετικό υπόλοιπο νομίσματος ή αφαιρώντας ποσά που μας οφείλετε από χρήματα που λαμβάνετε στον λογαριασμό σας ή χρήματα για τα οποία προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη ή να στείλετε από τον λογαριασμό σας ή σε διαφορετικό λογαριασμό και αφαιρώντας χρήματα από οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων προσπαθείτε να κάνετε.

Αν, για χρονικό διάστημα 21 ημερών, το υπόλοιπό σας στην PayPal αντιστοιχεί σε ένα ποσό που μας οφείλετε και δεν βρίσκεται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που μας οφείλετε σε αυτό το αρχικό νόμισμα.


  • Υπηρεσία IRIS 24/7 Payment!
  • κρυπτογραφικές κάρτες το πόσο μακριά είμαστε;.
  • Κάρτες δώρων Αγοράστε με Bitcoin.
  • Μετατροπέας νομισμάτων Bitcoin για Dolar!
  • Η Binance λειτουργεί παράνομα στη Μαλαισία?

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, στο ποσό των χρημάτων που μπορείτε να μετατρέψετε ή στον αριθμό των μετατροπών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Είστε υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση πολλών διαφορετικών νομισμάτων στον λογαριασμό PayPal. Δεν έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης ή μετατροπής νομισμάτων για κερδοσκοπικούς εμπορικούς σκοπούς, εξισορροπητική κερδοσκοπία, επιλογές μετατροπής ή άλλες δραστηριότητες που κρίνουμε ότι λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο με σκοπό την απόκτηση κέρδους από τη μετατροπή συναλλάγματος.

Ενδέχεται να δεσμεύσουμε, να ακυρώσουμε ή να αναιρέσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή κρίνουμε ότι παραβιάζει την παρούσα πολιτική. Εκτός από αυτά που αναφέρονται παρακάτω και στη σελίδα των Χρεώσεων, αν η PayPal προβεί σε μετατροπή συναλλάγματος, αυτή θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισοτιμία συναλλαγής που έχουμε ορίσει για τη σχετική ισοτιμία.

Η ισοτιμία συναλλαγής αναπροσαρμόζεται τακτικά, συνήθως μεταξύ 5 μ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα εργαλείο που ονομάζεται « Μετατροπέας συναλλάγματος » για να δείτε την ισοτιμία συναλλαγής που μπορεί να ισχύει για ορισμένες μετατροπές συναλλάγματος. Τυχόν τιμές που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τον Μετατροπέα συναλλάγματος υποδεικνύουν τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή που χρησιμοποιείτε το εργαλείο και υπόκεινται σε αλλαγή.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της συμφωνίας χρήστη, όταν ολοκληρώνετε μια συναλλαγή, η ισοτιμία συναλλαγής που ισχύει για τη συναλλαγή θα εμφανίζεται σε εσάς για να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με αυτήν την τιμή ή όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω ισοτιμία συναλλαγής μπορεί να ισχύει για την πληρωμή για τη συναλλαγή κάθε φορά που διεκπεραιώνεται ή η εν λόγω τιμή μπορεί να ισχύει μόνο αν η συναλλαγή διεκπεραιώνεται από τον πωλητή εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται πριν από την έναρξη της συναλλαγής.

Μετά από αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της διεκπεραίωσης της συναλλαγής από τον πωλητή ή να μην προχωρήσουμε σε μετατροπή συναλλάγματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Αν έχετε εξουσιοδοτήσει πληρωμή βάσει κάποιας συμφωνίας χρέωσης και πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος για την εν λόγω πληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η διεκπεραίωση της πληρωμής από τον πωλητή.

Επομένως, η ισοτιμία συναλλαγής για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται βάσει κάποιας συμφωνίας χρέωσης ενδέχεται να διαφέρει. Αν είστε πωλητής και έχετε συμφωνήσει ότι θα επιβαρυνθείτε εσείς με την ισοτιμία συναλλαγής και όχι ο αγοραστής ή αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό και πραγματοποιείτε μετατροπή συναλλάγματος στον λογαριασμό σας στην PayPal που δεν αποτελεί μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής προς ή από τον λογαριασμό σας π.

Αντ' αυτού, θα καταβάλετε μια προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται σε μια εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στη σελίδα των Χρεώσεων.

Η Binance κυκλοφορεί χρεωστική κάρτα Cryptocurrency - Κρυπτογράφηση νέας ημέρας

Η εξωτερική βασική ισοτιμία βασίζεται στις τιμές των αγορών συναλλάγματος την ημέρα της μετατροπής ή την προηγούμενη Εργάσιμη ημέρα. Όταν η πληρωμή σας χρηματοδοτείται από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και η PayPal κρίνει ότι απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας και μας εξουσιοδοτείτε να μετατρέψουμε εμείς το νόμισμα αντί του εκδότη της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αναθέσετε στον εκδότη της κάρτας να μετατρέψει το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή με κάρτα στο νόμισμα στο οποίο στέλνετε την πληρωμή από τον λογαριασμό PayPal, εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει για τον συγκεκριμένο εκδότη κάρτας και δίκτυο πληρωμών.

Μπορεί να σας παρουσιάσουμε αυτήν την επιλογή με διάφορες μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, με τη δυνατότητα να διαλέξετε ποιο νόμισμα χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή, αν εμείς ή ο εκδότης της κάρτας σας πραγματοποιεί τη μετατροπή συναλλάγματος ή ποια συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή. Αν ο εκδότης της κάρτας είναι αυτός που θα μετατρέψει το νόμισμα, τότε ο εκδότης της κάρτας θα καθορίσει επίσης τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις χρεώσεις με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθείτε.

Η μετατροπή θα πραγματοποιείται πάντα από την PayPal για συναλλαγές στις οποίες χρησιμοποιείτε το υπάρχον υπόλοιπο ή τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης.

Αν η PayPal κρίνει ότι η μετατροπή συναλλάγματος είναι απαραίτητη για μια συναλλαγή που απαιτεί και μια εφεδρική πηγή χρηματοδότησης, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά αν η PayPal ή ο εκδότης της κάρτας σας θα εκτελέσει τη μετατροπή συναλλάγματος της πληρωμής από την εφεδρική πηγή χρηματοδότησης. Όπου παρέχεται μετατροπή συναλλάγματος από τον προμηθευτή στο σημείο πώλησης και όχι από την PayPal και επιλέγετε να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή πληρωμής με βάση την ισοτιμία και τις χρεώσεις του προμηθευτή, η PayPal δεν φέρει ευθύνη προς εσάς για τη μετατροπή συναλλάγματος.

Εκτός από την περίπτωση που ο λογαριασμός υπόκειται σε περιορισμούς, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού PayPal αν συνδεθείτε σε αυτόν. Συμφωνείτε να ελέγχετε τις συναλλαγές σας από το ιστορικό του λογαριασμού PayPal αντί να λαμβάνετε ανά διαστήματα αντίγραφα κινήσεων μέσω email. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές θα παρέχονται σε εσάς μέσω email ενώ επιπλέον θα ενημερώνεται το ιστορικό συναλλαγών το οποίο θα είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναλυτική αναφορά με δυνατότητα λήψης από τον λογαριασμό PayPal.