Bitcoin Miner Virus Κωδικός Πηγή

Design by Chrisoft Services. Κοινοποιήστε το. Έχετε κάτι να προσθέσετε σε αυτό το άρθρο; Μοιραστείτε το στα σχόλια. Κοινοποιήστε: Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter Ανοίγει σε νέο παράθυρο Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook Ανοίγει σε νέο παράθυρο Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn Ανοίγει σε νέο παράθυρο Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest Ανοίγει σε νέο παράθυρο Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr Ανοίγει σε νέο παράθυρο Κλικ για εκτύπωση Ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Related Posts: Bitcoin: Απαγόρευση λειτουργίας κέντρου εξόρυξης στην Κίνα. Εν συντομία, η blockchain είναι στην ουσία ένα μητρώο ledger στο οποίο αποθηκεύονται κι επαληθεύονται πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία συνήθως εντάσσονται σε μπλοκ, με τη χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων και με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μία συνεχής αλυσίδα δεδομένων, ενώ κάθε τροποποίηση μίας πληροφορίας που έχει καταγραφεί στο μητρώο να επηρεάζει αναγκαστικά όλες τις μεταγενέστερες καταχωρήσεις.

Αρχιτεκτονική μίας ανοιχτής πλατφόρμας blockchain. Όπως αναφέραμε, η τεχνολογία blockchain είναι ένα μητρώο δεδομένων και πληροφοριών ledger.


 1. MOST VIEWED POSTS?
 2. “Ο κωδικός του Wi-Fi βρίσκεται στην απόδειξη…”.
 3. Tα κακόβουλα λογισμικά αυξήθηκαν… και ποικίλουν?
 4. Λοιπόν, τι κάνει αυτός ο κώδικας;!
 5. όριο απόσυρσης bitstamp bitcoin.

Η θεμελιώδης διαφορά από τα υφιστάμενα μητρώα και βάσεις δεδομένων είναι ότι για την τήρησή του δεν είναι αρμόδια μία κεντρική αρχή, αλλά οι λεγόμενοι κόμβοι — nodes, δηλαδή χρήστες οι οποίοι, έχοντας εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό, ενημερώνουν, ταυτόχρονα όλοι, το μητρώο για τις αλλαγές σε αυτό, ώστε ανά πάσα στιγμή όλοι να έχουν την ίδια ακριβώς την ίδια κατάσταση του μητρώου. Αντί για παράδειγμα η τράπεζα μέσω του κεντρικού της συστήματος να επιβεβαιώνει τη μεταφορά χρημάτων από την Α Alice στον Β Bob , η επαλήθευση αυτή επιτυγχάνεται από τους κόμβους χρήστες με την τήρηση και ταυτόχρονη ενημέρωση του μητρώου από όλους.

Με την επίτευξη συμφωνίας consensus ανάμεσα στους κόμβους δημιουργείται εμπιστοσύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κόμβων που συμμετέχουν και τηρούν το μητρώο, τόσο μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης και ουδετερότητας επιτυγχάνεται. Επομένως, το μητρώο σε μία πλατφόρμα blockchain δεν είναι απλά αποκεντρωμένο decentralized αλλά και διανεμημένο distributed με την έννοια ότι ολόκληρο το μητρώο συναλλαγών τηρείται από όλους τους κόμβους και συγχρονίζεται ταυτόχρονα, ώστε όλοι οι κόμβοι να έχουν το ίδιο ενημερωμένο μητρώο.

Το συνήθως ανοιχτό - open source λογισμικό της κάθε πλατφόρμας blockchain καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα καταχωρούνται τα δεδομένα στο μητρώο, τον τρόπο επαλήθευσής τους και φυσικά το είδος των πληροφοριών που θα καταχωρούνται. Επίσης, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο δημιουργίας του κρυπτονομίσματος ή των μέσων συναλλαγής ή tokens που τυχόν να προβλέπει.

Για παράδειγμα, ενώ η πλατφόρμα blockchain του bitcoin δημιουργήθηκε και μέχρι σήμερα αφορά κυρίως συναλλαγές με το ομώνυμο κρυπτονόμισμα, η αντίστοιχη του ethereum έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει και πιο σύνθετες πληροφορίες όπως τα λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια smart contracts. Όλοι αυτοί οι όροι λειτουργίας ενσωματώνονται στο πρωτόκολλο whitepaper της εκάστοτε πλατφόρμας blockchain το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο της blockchain σύμφωνα με το πρότυπο της πλατφόρμας του bitcoin. Βασικό εργαλείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας blockchain του bitcoin, και όχι μόνο, είναι οι αλγόριθμοι και οι περίπλοκες μαθηματικές πράξεις με τις οποίες καταχωρούνται και επαληθεύονται τα δεδομένα και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός του συστήματος.

Συγκεκριμένα, η συναλλαγή που αναφέραμε ανωτέρω, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων από την Alice στον Bob, κρυπτογραφείται με τη μέθοδο hashing, μέσω της οποίας παράγεται ένας αριθμός hash που ενσωματώνει τα δεδομένα της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι το ιδιωτικό και δημόσιο «κλειδί» κάθε χρήστη [4].

Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες συναλλαγές, έως ότου συμπληρωθεί ένας αριθμός συναλλαγών [5] , οι οποίες εντάσσονται σε ένα μπλοκ. Τα κρυπτογραφικά στοιχεία κάθε συναλλαγής που δημιουργούνται δηλαδή οι αριθμοί που παράγονται μέσω της διαδικασίας hashing , κρυπτογραφούνται περαιτέρω ανά δύο ή περισσότερες συναλλαγές, επίσης με την ίδια μέθοδο, έως ότου δημιουργηθεί ένας τελικός αριθμός hash , ο οποίος αντιστοιχεί συνολικά στο συγκεκριμένο μπλοκ με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τα λεγόμενα merkle trees.

Προκειμένου να «ολοκληρωθεί» ένα μπλοκ συναλλαγών και να ενταχθεί στην αλυσίδα των μπλοκ blockchain , πρέπει να λυθεί ένας μαθηματικός γρίφος μέσω μίας εξαιρετικά περίπλοκης μαθηματικής εργασίας proof of work [6] [7]. Την εργασία αυτή αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι «μεταλλωρύχοι» miners οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό και διαθέτουν εξοπλισμό εξαιρετικά μεγάλης υπολογιστικής ισχύος [8].

Καθώς η πράξη αυτή περιλαμβάνει δεδομένα και από το προηγούμενο μπλοκ και αυτό με τη σειρά του από το προηγούμενο, στην πραγματικότητα δημιουργείται μία αλυσίδα επαλήθευσης, η οποία φτάνει μέχρι την πρώτη συναλλαγή [9]. Επομένως, οποιαδήποτε αναδρομική τροποποίηση σε μπλοκ της αλυσίδας θα επέφερε αλλαγές σε όλα τα επόμενα μπλοκ και τα δεδομένα τους, καθώς η τροποποίηση έστω κι ενός ελάχιστου δεδομένου μίας συναλλαγής παράγει έναν τελείως διαφορετικό αριθμό hash, και συνεπώς η κρυπτογράφηση όλων των μεταγενέστερων συναλλαγών θα ήταν διαφορετική, γεγονός που θα δημιουργούσε ανακολουθία στην αλυσίδα των συναλλαγών.

Σκοπός της ανωτέρω παρουσίασης δεν είναι να εστιάσει στις τεχνικές λεπτομέρειες της τεχνολογίας blockchain, οι οποίες ούτως ή άλλως διαρκώς μεταβάλλονται από νέες παραλλαγές της [10] , αλλά να γίνει κατανοητή η δομή της ώστε να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:. Επιγραμματικά η τεχνολογία είναι μία αποκεντρωμένη και διανεμημένη βάση δεδομένων, όπου οι καταχωρήσεις κρυπτογραφούνται και επιβεβαιώνονται δημιουργώντας μία αλληλουχία με τις προηγούμενες καταχωρήσεις.

Κοινή συνισταμένη των χαρακτηριστικών αυτών είναι η εμπέδωση ή μάλλον αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία πλέον εκφεύγει από τις κεντρικές αρχές ως αρμοδιότητα και μεταφέρεται μεταξύ των χρηστών. Εκτός από ένα αποκεντρωμένο μέσο πληρωμών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενδιάμεσων προσώπων, η τεχνολογία έχει εφαρμογές σε ένα πλήθος υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη τηρεί το δικό του αρχείο, γεγονός το οποίο εκτός από ζητήματα πρακτικότητας αυξάνει τις πιθανότητες σφαλμάτων και ανακολουθιών. Η τεχνολογία blockchain απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία ενώ καθιστά περιττή την ανάγκη ύπαρξης ενδιάμεσων προσώπων.

Ο χρόνος επιβεβαίωσης και εκκαθάρισης συναλλαγών μειώνεται δραματικά, ανεξάρτητα μάλιστα από τη γεωγραφική θέση των συναλλασσόμενων. Τα περισσότερα πλέον διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δοκιμάζουν πιλοτικά τη νέα τεχνολογία προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν [13]. Ως μέσο διεκπεραίωσης πληρωμών, η τεχνολογία blockchain θα μπορεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης πληρωμών.

Για παράδειγμα, στη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον όρο Cash Against Documents CAD , ο παραλήπτης των εμπορευμάτων πρέπει να περιμένει από αρκετές ώρες έως και μερικές ημέρες για να παραλάβει τα εμπορεύματα, μέχρι ο μεταφορέας να λάβει τη βεβαίωση για λογαριασμό του αποστολέα ότι το τίμημα έχει καταβληθεί.

Ιος υπολογιστών Archives | Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων

Σε ένα περιβάλλον το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία blockchain η επιβεβαίωση θα είναι άμεση μερικά λεπτά και μάλιστα μπορεί να γίνει απευθείας από τον παραλήπτη στον αποστολέα, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων τράπεζας. Ιδιαίτερη αξία έχει η νέα τεχνολογία στην επεξεργασία ασφαλιστικών αξιώσεων, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκη για διάφορες αιτίες, όπως απατηλές αξιώσεις ασφαλισμένων, κατακερματισμένα δεδομένα, μη ενεργά ασφαλιστήρια κ. Καθώς η τεχνολογία blockchain αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο τρόπο καταχώρησης και αποθήκευσης πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μία αλληλένδετη αλυσίδα δεδομένων, αποτρέποντας διπλές εγγραφές, κακόπιστες καταχωρήσεις κ.

Επιπλέον, η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε λογιστικές καταχωρήσεις εταιρειών, καθώς μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σφαλμάτων και εξασφαλίζει, τουλάχιστον σε βαθμό μεγαλύτερο από τις σημερινές πρακτικές, την ακεραιότητα των εγγραφών.

Η τεχνολογία Blockchain, οι εφαρμογές της και οι νομικές πτυχές της

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η καταχώριση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με επιπρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες ενσωματώνονται στην εκάστοτε πλατφόρμα. Για παράδειγμα, σε μία πειραματική εφαρμογή της τεχνολογίας από το χρηματιστήριο του ΝASDAQ το , καταχωρήθηκε η κυριότητα κινητών αξιών των χρηστών, όπως τηρείται από την κεντρική αρχή CSD , και στη συνέχεια αποδόθηκαν δικαιώματα ψήφου μέσω tokens, ώστε οι χρήστες να μπορούν να «ξοδεύουν» tokens και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις εφόσον ήταν και φορείς του αντίστοιχου δικαιώματος ψήφου. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η νέα τεχνολογία στην καταχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπου η απόδειξη της κυριότητας και της χρονικής προτεραιότητας μπορεί να είναι δυσχερής και δαπανηρή, σε αντίθεση με την τεχνολογία blockchain η οποία μπορεί να προσφέρει βεβαιότητα για τις εν λόγω καταχωρήσεις.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες και στην αντιμετώπιση των απομιμητικών προϊόντων επιτρέποντας τη χρήση ασφαλών και μη τροποποιήσιμων πιστοποιητικών από τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές. Έξυπνα συμβόλαια smart contracts. Ο όρος «έξυπνα συμβόλαια» αναφέρεται σε ψηφιοποιημένα συμβόλαια στα οποία έχει ενσωματωθεί κώδικας υπό τη μορφή Αν — [συμβεί] αυτό — τότε [θα συμβεί] — εκείνο if —this — then — that, εν συντομία IFTTT , τα οποία εκτελούνται αυτόματα αν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Αν και τα συμβόλαια αυτά υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην πιο απλή μορφή τους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός αυτόματου πωλητή, η ενσωμάτωσή της λειτουργίας τους μέσα από την τεχνολογία blockchain τους δίνει νέες δυνατότητες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο λεγόμενος διακόπτης εκκίνησης starter interrupter , δηλαδή, η συσκευή η οποία έχει ενσωματωμένο ένα τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο εκτελείται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρηματοδότησης για την απόκτηση του αυτοκινήτου οπότε και δεν επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα [15].

Αποκωδικοποιώντας τον πηγαίο κώδικα του εμβολίου κατά του Κορωνοϊού

Η τεχνολογία blockchain όχι μόνο καταργεί την ανάγκη για την ύπαρξη τρίτων μερών, αλλά εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του συμβολαίου και ότι οι συμβατικοί όροι θα εκπληρώνονται αυτόματα όταν πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα έξυπνο συμβόλαιο διαπραγματεύονται τους βασικούς όρους, όπως προδιαγραφές των προϊόντων, ποσότητα, τίμημα, χρόνο και τόπο εκπλήρωσης μέσω της blockchain, σε μία διαδικασία η οποία μοιάζει με την διαπραγμάτευση παραγώγων συμβολαίων σε ηλεκτρονική εξωχρηματιστηριακή OTC πλατφόρμα.

Έτσι εκτός από τον Gabriel Weinberg , για την ανάπτυξη συνεισφέρουν προγραμματιστές που ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό αλλά και άτομα που δεν έχουν σχέση με το τεχνικό μέρος. Ένα μέρος του ανοικτού κώδικα, βρίσκεται στο GitHub υπό την άδεια Apache 2. Βρίσκεται στον διακομιστή μεσολαβητή Nginx και χρησιμοποιεί memcached και FastCGI για σταθεροποίηση του φόρτου. Οι διακομιστές υπάρχουν μέσα στην ίδια την εταιρεία, αλλά υπάρχουν και στην AmazonEC2 σε όλο τον πλανήτη.

Έτσι κάθε αίτημα στον διακομιστή δρομολογείται στον κοντινότερο ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία.

Σας ήρθε και εσάς τέτοιο μήνυμα;

Η διαδικασία παρακολούθησης της ομαλής λειτουργίας των διακομιστών γίνεται με το ServerDensity. Τέλος κάποιες άλλες λειτουργίες της πλατφόρμας χρησιμοποιούν Prosody , Debian , ejabberd , jQuery , node. Το Diaspora είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός , ιδιοκτησίας των χρηστών και ένα αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο το οποίο βασίζεται επάνω στο ελεύθερο λογισμικό Diaspora.

Το Diaspora αποτελείται από μια ομάδα ανεξάρτητων ιδιόκτητων κόμβων που ονομάζονται pods και σχηματίζουν το συνολικό δίκτυο. Από τον Μάρτιο του υπάρχουν πλέον πάνω από 1 εκατομμύρια λογαριασμοί στο Diaspora. Το κοινωνικό δίκτυο δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο ή οντότητα, εμποδίζοντας το από το να γίνει αντικείμενο εταιρικής εξαγοράς ή διαφήμισης.

Τον Σεπτέμβριο του , οι προγραμματιστές δήλωσαν, "ο κατανεμημένος σχεδιασμός που ακολουθεί το Diaspora εξασφαλίζει ότι καμία μεγάλη εταιρία δεν θα ελέγξει ποτέ το Diaspora, δεν θα πουλήσει ποτέ την κοινωνική σας ζωή σε διαφημιστές και δεν θα πρέπει να συμφωνείται με αυθαίρετους κανόνες". To δίκτυο FSNN λειτουργεί ως η οργάνωση που διαχειρίζεται το branding και τα οικονομικά και νομικά στοιχεία του ενεργητικού του Diaspora.


 • Πώς Bitcoins αγοράζουν καλύτερα!
 • Tα κακόβουλα λογισμικά αυξήθηκαν… και ποικίλουν | ;
 • Όπου μπορείτε να ψωνίσετε bitcoin!
 • Μενού πλοήγησης!
 • Εργασία Cas Baby Center BTC.
 • Οι χρήστες του Diaspora διατηρούν την κυριότητα των δεδομένων τους και δεν υποχρεούνται να παραχωρήσουν δικαιώματα κυριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο κάθε χρήστης διαθέτει τον δικό του σέρβερ pod ο οποίος μπορεί να συνδεθεί στο μεγαλύτερο δίκτυο του Diaspora αλλά δεν ελέγχεται από έναν κύριο administrator. Υπάρχει και η επιλογή ένας χρήστης να μπορεί να συνδεθεί σε έναν από τους ανοιχτούς κόμβους που το Diaspora διαθέτει. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο για να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να «κατεβάζουν» όλες τους τις φωτογραφίες και τα κείμενα ,οποιαδήποτε στιγμή.

  Οι χρήστες μπορούν να στέλνουν προσωπικά μηνύματα ο ένας στον άλλον τα οποία ονομάζονται συζητήσεις. Ο κάθε καινούργιος λογαριασμός χρήστη περιέχει κάποια προεπιλεγμένα πεδία όπως φίλοι, οικογένεια, δουλειά και γνωστοί. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει πεδία όπως αυτός επιθυμεί.

  Επίσης επιτρέπει την χρήση ψευδώνυμου σε αντίθεση με το Facebook.