Τρέχουσα τιμή του Bitcoin στην στερλίνα

Αυτό σημαίνει ότι το νόμισμα της Ελβετίας είναι πιο ισχυρό σε σχέση με το νόμισμα των ΗΠΑ. Είναι η Ελβετική οικονομία πιο ισχυρή από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών; Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η συναλλαγματική ισοτιμία αντανακλά την ισχύ της οικονομίας και την νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Κεντρική τράπεζα της χώρας. Η FED, ακολουθώντας χαλαρή νομισματική πολιτική τα τελευταία 8 χρόνια, έχει υποτιμήσει το νόμισμά της και άρα η ισοτιμία δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

Η αγορά συναλλάγματος αποτελείται κυρίως από την αγορά όψης spot market και λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες.


  1. Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BTConnect Android;
  2. Τι καταστήματα δέχονται bitcoin online.
  3. Ισοτιμία Ευρώ - Λίρα Αγγλίας!
  4. Bottom Menu!
  5. Αγοράστε Bitcoins σε απευθείας σύνδεση με κάρτα δώρων;
  6. Δωρεάν Legit Spinner Bitcoin.

Επίσης, το νομισματικό σύμβολο του bitcoin αν και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο είναι το XBT , έχει επικρατήσει η χρήση του BTC. Η συναλλαγματική ισοτιμία του Bitcoin. Η αξία του bitcoin, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, αποτελεί το αποτέλεσμα των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. Η ζήτηση περιλαμβάνει από απλούς ανθρώπους μέχρι μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες όπως και hedge funds.

Η προσφορά του -δηλαδή ο λόγος που κάποιοι πουλάνε- μπορεί να σχετίζεται με τις αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της τιμής του, την επιδίωξη κέρδους για όσους τα παράγουν, με καταστήματα που δέχονται ψηφιακά νομίσματα και δεν θέλουν να τα διακρατήσουν, με την ρευστοποίησή τους για αποπληρωμή υποχρεώσεων, ή την μετατροπή τους για αγορά προϊόντων σε καταστήματα που δεν δέχονται bitcoins κλπ. Γιατί περίπου; Ενώ στο τέλος της ημέρας γνωρίζουμε την ακριβή ισοτιμία μεταξύ π.

Γιατί λίγο; Αυτό θα γίνει εμφανές πιο κάτω όταν θα μιλήσουμε για το arbitrage και τον νόμο της μιας τιμής. Ανταλλακτήρια και ισοτιμίες. Το site bitcoincharts μας παρέχει την δυνατότητα να έχουμε μια πλήρη εικόνα των συναλλαγματικών ισοτιμιών του συνόλου -σχεδόν- των ανταλλακτηρίων, ανάλογα με το νόμισμα που μας ενδιαφέρει. Η εικόνα στην επόμενη σελίδα Η ευκολία που μας παρέχεται είναι ότι με τη χρήση χρωματισμών, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε αν η σημερινή ισοτιμία είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της ισοτιμίας που διαμορφώθηκε την προηγούμενη ημέρα και των τελευταίων 30 ημερών.

Για την καλύτερη επεξήγηση η ιστοσελίδα χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη. Στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας, που έχει αριθμηθεί με 1, μπορούμε να επιλέξουμε το νόμισμα που μας ενδιαφέρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το screenshot έχει παρθεί από τα ανταλλακτήρια που συναλλάσσονται σε ευρώ. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν ανταλλακτήρια για 39 νομίσματα. Στο δεύτερο τμήμα της οθόνης 2, μαθαίνουμε την τρέχουσα ισοτιμία, πότε έγινε η τελευταία συναλλαγή σε κάθε ένα από τα ανταλλακτήρια, όπως και -πιο δεξιά- τις τιμές προσφοράς και ζήτησης. Όταν η τελευταία είναι μεγαλύτερη από τον μ.

Σε αντίθετη περίπτωση κόκκινο. Στην πρώτη γραμμή βρίσκουμε το Kraken. Επειδή η τρέχουσα ισοτιμία είναι ,43 και η χθεσινή ,39, το τρίγωνο στα αριστερά του ονόματος είναι πράσινο. Το αντίθετο συμβαίνει στο ανταλλακτήριο του bitcoin. Στο τέταρτο μέρος, 4, λαμβάνουμε πληροφορίες για τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών, ο οποίος αναπαριστάται με την λευκή γραμμή στο μικρό γράφημα. Και εδώ μαθαίνουμε την μέση ισοτιμία, τον συνολικό όγκο, την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή, την ποσοστιαία και την πραγματική μεταβολή σε σχέση με την τρέχουσα.

Footer Menu

Όταν η τελευταία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των 30 ημερών, το φόντο της γραμμής που αναφέρεται στο ανταλλακτήριο γίνεται πράσινο και σε αντίθετη περίπτωση κόκκινο. Ας δούμε την περίπτωση του ανταλλακτηρίου Zyanto. Η τρέχουσα ισοτιμία, είναι μεγαλύτερη από το μ. Το μαύρο χρώμα του φόντου στις δύο τελευταίες γραμμές, υποδηλώνει ότι -στα συγκεκριμένα ανταλλακτήρια- δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές για τουλάχιστον μια ημέρα ή αυτές δεν έχουν εμφανιστεί στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αν και οι ισοτιμίες δεν είναι ίδιες σε όλα τα ανταλλακτήρια, εντούτοις οι διαφορές είναι εξαιρετικά μικρές, ιδίως μεταξύ των ανταλλακτηρίων που παρουσιάζουν μεγάλους όγκους συναλλαγών.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του αρμπιτράζ. Ας υποθέσουμε ότι στο ανταλλακτήριο του bitcoin. Τι αναμένουμε να συμβεί; Κάτοχοι bitcoins θα σπεύσουν να πουλήσουν τα νομίσματά τους στο γερμανικό ανταλλακτήριο προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές. Με τα χρήματα που θα αποκομίσουν θα μπορέσουν να αγοράσουν περισσότερα νομίσματα από ανταλλακτήρια που οι τιμές δεν έχουν ανέβει ακόμη.

Έτσι, η προσφορά στο γερμανικό ανταλλακτήριο θα αυξηθεί ωθώντας προς τα κάτω την ισοτιμία , ενώ, η αυξημένη ζήτηση θα ωθήσει προς τα πάνω την ισοτιμία στα υπόλοιπα. Οι traders που δεν διαθέτουν ψηφιακά νομίσματα θα ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία. Θα σπεύσουν να αγοράσουν από ανταλλακτήρια που η τιμή είναι χαμηλή, πουλώντας εκεί που η τιμή είναι υψηλή, δηλαδή στο bitcoin. Έτσι επέρχεται εξισορρόπηση των ισοτιμιών μεταξύ των ανταλλακτηρίων. Αρμπιτραζ : Η αγορά ενός αγαθού ή ενός περιουσιακού στοιχείου για μεταπώληση την ίδια στιγμή σε μια άλλη αγορά με σκοπό την αποκόμιση κέρδους από τη διαφορά τιμών.

Το αρμπιτράζ είναι σημαντικός παράγοντας στην εξάλειψη των διαφορών τιμής, συμβάλλοντας στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των αγορών. Ας επανέλθουμε στην ισοτιμία του bitcoin. Είδαμε πως οι ισοτιμίες μεταξύ διαφορετικών ανταλλακτηρίων μπορούν να εξισορροπούνται μέσω του αρμπιτράζ. Έτσι επιβεβαιώνεται στην πράξη η θεωρία του Βρετανού οικονομολόγου David Ricardo ο οποίος ανέπτυξε το Νόμο της μιας Τιμής. Σύμφωνα με αυτόν, οι ευκαιρίες αποκόμισης εύκολου κέρδους θα εξίσωναν τις τιμές υπολογιζόμενες σε ένα νόμισμα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Νόμος της μιας Τιμής Law of one Price : Ο νόμος της μίας τιμής ορίζει ότι σε μία αποτελεσματική αγορά όλα τα πανομοιότυπα προϊόντα πρέπει να έχουν ίδια τιμή, όταν εκφραστούν στο ίδιο νόμισμα.

[Άρθρο] - Bitcoin Και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες | To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Αυτό συμβαίνει γιατί σε περίπτωση ανισορροπίας, η ύπαρξη κερδοφόρου arbitrage θα τείνει να τις εξισώνει διεθνώς, υποθέτοντας όμοια αγαθά, τέλεια πληροφόρηση, απουσία δασμών και μηδενικά κόστη μεταφοράς. Το συναλλακτικό κόστος , δηλαδή οι υποχρεωτικές δαπάνες -πέραν της τιμής- για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, είναι ο βασικότερος λόγος που παρόμοια -διεθνώς εμπορεύσιμα- προϊόντα δεν έχουν την ίδια τιμή.

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή της Nikon. Το ιαπωνικό amazon πουλάει την ίδια κάμερα έναντι Γιατί η ιταλική τιμή δεν έχει εξισωθεί με την ιαπωνική; Μια σειρά παραγόντων όπως το κόστος μεταφοράς και εκτελωνισμού, οι διαφορετικοί φόροι, η δυσκολία στην πραγματοποίηση της παραγγελίας το ακατάληπτο της ιαπωνικής γλώσσας θυμίζει τον αντιπρόεδρο του Εδεσσαϊκού , όπως και αδυναμία να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση ακυρώνουν στην πράξη το νόμο της μιας τιμής. Σύμφωνα με τον νόμο της μιας τιμής, αν διαιρέσουμε τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται σε γιεν και σε δολάρια με την αντίστοιχη ισοτιμία σε ευρώ, θα έπρεπε να πάρουμε μια τιμή που θα ήταν κοντά στην τιμή πώλησης της κάμερας που βλέπουμε στις χώρες της ευρωζώνης.

Αυτό δεν συμβαίνει. Το Bitcoin ως αποτελεσματική αγορά. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η μεταβίβαση των bitcoins δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα καθώς οι αμοιβές του δικτύου είναι ουσιαστικά ασήμαντες, ενώ, το ίδιο μικρές είναι και αμοιβές των ανταλλακτηρίων. Αυτό καθιστά τον νόμο της μιας τιμής πραγματικότητα.

Best of Network

Τι σημαίνει αυτό; Πριν αναφερθήκαμε στην εξίσωση των τιμών μεταξύ των ανταλλακτηρίων που συναλλάσσονται σε ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για όλα τα ανταλλακτήρια ανά τον πλανήτη όποιο νόμισμα και αν χρησιμοποιούν! Ακολουθεί η επιβεβαίωση της θεωρίας. Παρότι είναι μεσάνυχτα Σαββάτου , ας δοκιμάσουμε να μετατρέψουμε όλες τις τιμές σε ευρώ, χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες κλεισίματος όπως δίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την συγκεκριμένη ημέρα.

Ο εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης είναι να διαιρέσουμε δυο ισοτιμίες π. Πράγματι λοιπόν η τιμή του bitcoin -αν μετατραπεί στο ίδιο νόμισμα- φαίνεται να είναι παντού η ίδια. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό επί της ουσίας δυσκολεύει το σκοπό της έρευνάς μας, που είναι να καταλάβουμε από που ξεκινάει η αύξηση ανατίμηση ή μείωση υποτίμηση των ισοτιμιών του bitcoin.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για ευρώ, δολάριο, στερλίνα – Οι προβλέψεις για τα νομίσματα

Αλλά πως μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο από τα εκατοντάδες καθημερινά γεγονότα επιδρά στην τιμή του bitcoin περισσότερο ή λιγότερο; Σκεφτείτε ένα μεγάλο ποτάμι που φουσκώνει και πλημμυρίζει. Η στάθμη του νερού στους παραπόταμους ανεβαίνει. Όταν η ροή του νερού στο ποτάμι υποχωρήσει, ταυτόχρονα θα αρχίσει να υποχωρεί το νερό και στους παραπόταμους. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιδρούν όλοι οι παράγοντες το ίδιο. Στην περίπτωση του bitcoin, ποιο ή ποια είναι τα νομίσματα που συμπεριφέρονται ως ποτάμια και ποια ως παραπόταμοι; Η αύξηση ή μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ποιου νομίσματος επιδρά μειώνοντας ή αυξάνοντας τις τιμές των άλλων μέσω του αρμπιτραζ ; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε κάποιον παραπόταμο μπορεί να αυξηθεί η ροή του νερού.

Αυτή όμως θα απορροφηθεί από τα μεγάλα ποτάμια χωρίς να επηρεάσει ουσιαστικά την στάθμη τους. Έχοντας στο μυαλό μας το παράδειγμα των ποταμιών, αρχίζουμε να ερευνούμε ποια νομίσματα είναι τα μεγάλα ποτάμια και ποια οι παραπόταμοι. Σε ποια νομίσματα πραγματοποιούνται οι μεγαλύτεροι όγκοι συναλλαγών bitcoin και σε ποια οι μικρότεροι. Αυτό θα μας δείξει ποια νομίσματα συμβάλουν περισσότερο στην μεταβολή της τιμής του. Στην έρευνα θα μας βοηθήσει το site bitcoincharts.

Με ποια νομίσματα γίνεται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών στα bitcoins;. Όπως είδαμε πιο πάνω, το συγκεκριμένο site μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ανταλλακτήριο τις τελευταίες 30 ημέρες. Αν και ο αριθμός των νομισμάτων για τα οποία υπάρχουν στοιχεία είναι 39, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα 9 στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή.

Αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε τους όγκους συναλλαγών 30 ημερών όλων των ανταλλακτηρίων για το καθένα από τα εννιά νομίσματα και να δούμε ποιο από αυτά συμμετέχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό στον συνολικό όγκο. Ασφαλώς το συγκεκριμένο site δεν εμφανίζει το σύνολο των ανταλλακτηρίων ανά νόμισμα, αλλά υποθέτουμε ότι οι ελλείψεις θα πρέπει να είναι αναλογικές.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Στο σύνολο όλων των ανταλλακτηρίων των 9 νομισμάτων, εντός 30 ημερών, ο όγκος των bitcoins που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν ανήλθε σε 6. Πλέον δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια νομίσματα είναι οι μεγάλοι ποταμοί που επηρεάζουν την τιμή του bitcoin διεθνώς.

Ασφαλώς αυτοί οι υπολογισμοί πρέπει να ελέγχονται διαρκώς. Πρέπει να λεχθεί ότι αν και αναφέρθηκε πιο πάνω ότι η απουσία των ανταλλακτηρίων ανά νόμισμα πρέπει να είναι αναλογική, αυτό πιθανότατα δεν συμβαίνει. Αν πάρουμε ως βάση τα στοιχεία που μας δίδει το site Coinhills, η συμμετοχή του γουάν φαίνεται περισσότερο ενισχυμένη. Αυτό οφείλεται ότι στο bitcoincharts δεν αναφέρονται δυο μεγάλα κινέζικα ανταλλακτήρια, ενώ την ίδια στιγμή το Coinhills δεν περιλαμβάνει π. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι αναλογίες αφορούν τις τελευταίες 24 ώρες, κάτι που μεθοδολογικά είναι επικίνδυνο διότι αναγάγουμε τους όγκους της μιας μέρας σε γενικό κανόνα.

Σε κάθε περίπτωση μας δίδεται ένα δείγμα μεγέθους καθημερινά. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα Από τα όσα έχουν λεχθεί, ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει τι αντιπροσωπεύει η συναλλαγματική ισοτιμία του bitcoin σε σχέση με το κάθε νόμισμα, πως η τιμή της εξισορροπείται μεταξύ των ανταλλακτηρίων ανά τον κόσμο και πως μπορεί να έχει μια γρήγορη εικόνα της διακύμανσης της ισοτιμίας ανά νόμισμα. Παράλληλα πλέον γνωρίζει ποια νομίσματα καθορίζουν περισσότερο και λιγότερο τις ισοτιμίες διεθνώς. Τώρα θα πάμε ένα βήμα παρακάτω.

Είναι το πλέον δύσκολο. Ποια γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση; Τα όσα είδαμε μέχρι τώρα αποτελούν το αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων. Το ίδιο αναμένουμε να συμβεί στα ανταλλακτήρια όλων των νομισμάτων όλου του κόσμου. Γνωρίζοντας ποια είναι τα μεγάλα ποτάμια και ποια τα μικρά, και πως η στάθμη των πρώτων επηρεάζει τη στάθμη των δεύτερων, είναι ώρα να δούμε γιατί αυξάνεται ή μειώνεται το νερό στα μεγάλα ποτάμια.

Ασφαλώς υπάρχουν υπερεθνικά γεγονότα που επηρεάζουν όλους τους κατόχους των bitcoins το ίδιο. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη ζήτηση. Τοπικοί και διεθνείς παράγοντες. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο, γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τα ψηφιακά νομίσματα. Η αύξηση της ζήτησης των bitcons για εμπορικούς και άλλους σκοπούς συνεπάγεται με αύξηση της τιμής του.

Αν και το ενδιαφέρον είναι παγκόσμιο, εκείνοι που συμβάλουν περισσότερο στην άνοδο των ισοτιμιών είναι οι χρήστες των μεγάλων οικονομιών με τα ισχυρά νομίσματα. Μια τέτοια διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη, ειδικότερα όταν πρόσφατα κινήθηκε σε νέα επίπεδα ρεκόρ και προς το παρόν η ανοδική τάση δεν έχει διαταραχθεί. Κάτω από τις 3, θα υπάρξει έντονη ανησυχία για κάτι τέτοιο ενώ πάνω τιμές πάνω από τις 3, μονάδες θα επαναφέρουν τα χαμόγελα στους αγοραστές.