Διεύθυνση BCC BCC BCC

Τι είναι bcc; Bcc είναι μία συντομογραφία που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Blind Carbon Copy και είναι ένα πεδίο που μπορούμε να συμπληρώσουμε κατά την αποστολή ενός email. Εδώ μέσα βάζουμε email διευθύνσεις που θέλουμε να κοινοποιηθεί το μήνυμα - email που στέλνουμε σε κάποιον από το πεδίο Προς , ότι δηλαδή ακριβώς είναι και το Cc. Οι email διευθύνσεις δηλαδή που βρίσκονται εκεί μέσα, θα λάβουν ένα αντίγραφο του email που στέλνουμε σε κάποιον.

Ανθρώπινη δοκιμή

Η διαφορά όμως στο Bcc είναι ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να δει σε ποια emails κοινοποιήθηκε το μήνυμα που μόλις έλαβε, ενώ στο Cc είναι ορατά. Διαβάστε στη συνέχεια τι είναι cc. Τι είναι spam; Spam είναι το ανεπιθύμητο περιεχόμενο που παραλαμβάνει κάποιος πχ Τι είναι κοινοποίηση; Κοινοποίηση είναι η γνωστοποίηση ενός κειμένου, εγγράφου ή Τι είναι spammers; Spammers είναι τα άτομα τα οποία παραβαίνουν κάποιους κανόνες για Τοποθετώντας ένα φύλλο χαρτιού άνθρακα ανάμεσα σε δύο κομμάτια χαρτιού, η πίεση από το γράψιμο στο πρώτο κομμάτι χαρτιού θα ωθήσει τη μελάνη από το ανθρακικό χαρτί κάτω στο δεύτερο κομμάτι χαρτί, δημιουργώντας ένα επιπλέον αντίγραφο του εγγράφου.

Όπως ένα αντίγραφο φυσικού άνθρακα, το CC είναι ένας τρόπος αποστολής πρόσθετων αντιγράφων ενός email σε άλλα άτομα.

Breadcrumb

Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στο CC ως «αντίγραφο ευγένειας», το οποίο περιγράφει καλύτερα τι είναι πραγματικά ένα CC. Το CC χρησιμοποιείται συχνά ως ρήμα, όπως στο "Τον έκανα στο email". Όταν κάνετε CC άτομα σε ένα email, η λίστα CC είναι ορατή σε όλους τους άλλους παραλήπτες. Για παράδειγμα, εάν έχετε CC [email protected] και [email protected] σε ένα email, ο Bob και ο Jake θα γνωρίζουν και οι δύο ότι και ο άλλος έλαβε το email.

Το BCC σημαίνει «αντίγραφο τυφλού άνθρακα». Για παράδειγμα, εάν έχετε [email protected] και [email protected] στη λίστα BCC, ούτε ο Bob ούτε ο Jake θα γνωρίζουν ότι ο άλλος έλαβε το email. Κάποιος στη λίστα BCC μπορεί να δει όλα τα άλλα, συμπεριλαμβανομένης της λίστας CC και του περιεχομένου του email.

Ωστόσο, η λίστα BCC είναι μυστική - κανείς δεν μπορεί να δει αυτήν τη λίστα εκτός από τον αποστολέα. Τα πεδία Προς και CC λειτουργούν παρόμοια.

The BCC Hotel & Residence από 36€. Ξενοδοχεία σε Batam - KAYAK

Είτε τοποθετείτε τέσσερις διευθύνσεις email στο πεδίο Προς είτε τοποθετείτε μία διεύθυνση email στο πεδίο Προς και τρεις στο πεδίο CC, τα τέσσερα άτομα θα λάβουν όλα τα ίδια email. Θα μπορούν επίσης να βλέπουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των άλλων παραληπτών στα πεδία Προς και CC. Όσον αφορά την εθιμοτυπία email, το πεδίο Προς είναι γενικά για τους κύριους παραλήπτες του email σας.

Το πεδίο CC είναι για την αποστολή αντιγράφου σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για ενημέρωση. Αυτός δεν είναι ένας συγκεκριμένος κανόνας και η χρήση των To και CC ποικίλλει.