Bitcoin Futures λήξης Μάρτιος

Αυτό συνήθως είναι τρεις μήνες, αν και μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά. Μπορείτε, ωστόσο, να εκφορτώσετε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πριν από την ημερομηνία λήξης, η οποία στη συνέχεια σας επιτρέπει να εξαργυρώσετε τα κέρδη σας. Στον Οδηγό Learn 2 Trade για το Futures Trading, εξηγούμε τα μέσα και το πώς λειτουργεί το φαινόμενο. Εξετάζουμε επίσης ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στο διαδικτυακό χώρο μεσιτείας για καθημερινούς επενδυτές λιανικής. Blueberry Markets - Καθιερωμένος Broker με συναλλαγές χωρίς προμήθειες.

Με λίγα λόγια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα εξελιγμένο χρηματοοικονομικό παράγωγο που σας επιτρέπει να υποθέσετε τη μελλοντική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η διαπραγμάτευση μελλοντικών συμβολαίων έχει πραγματικά δύο συγκεκριμένους σκοπούς. Πρώτον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κερδοσκοπικό εργαλείο για να επωφεληθούν από τη μελλοντική αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Αυτό λειτουργεί σχεδόν το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό προϊόν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εναλλακτικά, τα futures μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από μεγάλους κατασκευαστές, αγρότες ή διανομείς για να κλειδώσουν την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο συμμετέχουν. Για παράδειγμα, εάν η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα, μια αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει να αγοράσει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για αντιστάθμιση έναντι ξαφνικής αύξησης.

Όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα έχουν πάντα μια ημερομηνία λήξης - κατά μέσο όρο τρεις μήνες. Τα κέρδη και οι απώλειές σας θα καθοριστούν από την αγοραία τιμή του περιουσιακού στοιχείου όταν λήξει το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και προειδοποίησης έναντι του αριθμού των συμβολαίων που έχετε. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποφασίσετε να ανταλλάξετε το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης πριν από τη λήξη του, με την πώληση με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Η διαπραγμάτευση μελλοντικών συμβόλων μπορεί να είναι ένα σύνθετο πεδίο μάχης για νέους επενδυτές, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία με περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν το κάνουμε, ας δούμε ένα εξαιρετικά βασικό παράδειγμα για να καθαρίσουμε την ομίχλη. Ας υποθέσουμε ότι πιστεύετε ότι το πετρέλαιο είναι πολύ χαμηλό σε 20 δολάρια το βαρέλι. Ως αποτέλεσμα, αποφασίζετε να αγοράσετε κάποια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα υπάρχει πάντα διαφορά μεταξύ της τιμής του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, έναντι της τιμής της τρέχουσας αγοράς.

Βασικά, αυτό συμβαίνει επειδή οι αγορές θα καθορίσουν ποια είναι η πιθανή μελλοντική τιμή του περιουσιακού στοιχείου - με βάση ένα εύρος μεταβλητών και συνθηκών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης 3 μηνών θα είναι διαφορετική από εκείνη ενός βραχύτερου ή μεγαλύτερου συμβολαίου. Αφού αξιολογήσετε την τιμή λήξης του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσετε με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα πάνε οι αγορές.

Αυτό θα πρέπει είτε να είναι μεγάλη είτε σύντομη.


  1. Market Beat: Συντονισμένες ρευστοποιήσεις στα διεθνή απειλούν τα ως τώρα (+0,77%) εβδομαδιαία κέρδη;
  2. elon musk μιλάει για bitcoin.
  3. Ορυχείο Bitcoin χρησιμοποιώντας Chrome.
  4. Γράφημα τιμής Bitcoin αυτή την εβδομάδα.
  5. υποκείμενο τίτλο – Futures and Options.
  6. Τα μελλοντικά συμβόλαια Ether δεν είναι καινούργια?
  7. Έγκυρα σημεία: Πώς λειτουργεί το CME Ether Futures και γιατί έχουν σημασία |;

Σε ορισμένους μεσίτες, αυτό αναγνωρίζεται ως εντολή αγοράς και πώλησης, αντίστοιχα. Έτσι, αν νομίζετε ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα είναι υψηλότερη από εκείνη του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, θα έχετε πολύ χρόνο. Εάν πιστεύετε ότι το περιουσιακό στοιχείο θα καταλήξει χαμηλότερα, τότε θα έχετε σύντομα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία σας επιτρέπουν μόνο να υποθέσετε την αύξηση της τιμής.

Στην παραδοσιακή σκηνή μελλοντικών συμβολαίων, το μεγάλο μέρος των συμβολαίων θα έχει περίοδο λήξης 3 μηνών. Όσον αφορά το συγκεκριμένες ημερομηνία, συνήθως είναι η τελευταία Παρασκευή του αντίστοιχου μήνα.

Μεταβλητότητα μετά τη λήξη;

Με αυτά τα λόγια, είναι επίσης δυνατό να αγοράσετε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο συμβόλαιο - το οποίο εξαρτάται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δημιουργεί την αγορά. Αν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα έχουν πάντα ημερομηνία λήξης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται να διατηρήσετε τη θέση ανοιχτή για τη διάρκειά της.

Αντίθετα, μπορείτε συνήθως να κλείσετε μια μελλοντική θέση διαπραγμάτευσης όπως και όταν το κρίνετε κατάλληλο. Αυτό λειτουργεί το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομικό μέσο - στο βαθμό που πρέπει να υπάρχει αγοραστής που είναι πρόθυμος να αγοράσει το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης από εσάς.

Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα κατά την εμπορία κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων υψηλής ρευστότητας όπως πετρέλαιο, χρυσό ή νομίσματα - καθώς ο χώρος συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης φιλοξενεί τρισεκατομμύρια δολάρια ρευστότητας κάθε μέρα. Όσον αφορά την τιμολόγηση, η αξία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης θα εξαρτάται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, βρισκόσασταν «στα χρήματα» στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με ένα μήνα να απομείνει.

Σίγουρα, θα μπορούσατε να διατηρήσετε τη θέση ανοιχτή μέχρι τη λήξη των συμβολαίων - και ενδεχομένως να έχετε κάνει ακόμη περισσότερα. Όταν πρόκειται για αγορές στις οποίες μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι πιθανότητες είναι ατελείωτες.

Με άλλα λόγια, εάν υπάρχει μια αγορά, είναι βέβαιο ότι μπορεί να αγοραστεί ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο - και καθώς συζητάμε πιο αναλυτικά παρακάτω, η παραδοσιακή σκηνή μελλοντικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προορίζεται για αγοραστές μεγάλης κλίμακας, οπότε μάλλον θα χρειαστεί να ανταλλάξετε CFD. Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που κάνουν οι έμποροι μελλοντικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι αυτή της φυσικής παράδοσης. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε 1, συμβόλαια σε αργό πετρέλαιο και αφήσετε τη σύμβαση να λήξει, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε φυσική παράδοση των πραγματικών βαρελιών;.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης θα διακανονιστεί σε μετρητά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε 1, μακροχρόνια συμβόλαια σε χρυσό. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά συμφωνείτε να αγοράσετε χρυσό αργότερα. Ωστόσο, εάν επρόκειτο να αφήσετε το χρυσό μέλλον να λήξει, θα πρέπει να εξοφλήσετε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετρητά.

Αυτό βασίζεται στην τιμή προειδοποίησης του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, και δεν την τρέχουσα τιμή αγοράς. Το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η σκηνή διαπραγμάτευσης μελλοντικής εκπλήρωσης κυριαρχείται από κερδοσκοπικούς επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται να λάβουν τη φυσική παράδοση του περιουσιακού στοιχείου. Αντιθέτως, απλώς αναζητούν να επωφεληθούν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής της σύμβασης και της τιμής διακανονισμού.

Με αυτά τα λόγια, ορισμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διακανονίζονται στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, σε αντίθεση με τα μετρητά. Αυτό έγινε εμφανές τον Απρίλιο του όταν η τιμή των μελλοντικών συμβολαίων πετρελαίου WTI έπεσε αρνητικός. Ο λόγος για αυτό είναι ότι κυκλοφορούσε πάρα πολύ λάδι. Σύμφωνα με την πανδημία του ιού coronavirus, η ζήτηση για πετρέλαιο ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι κατέχουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με φυσική κατάσταση δεν είχαν πουθενά να το αποθηκεύσουν σε διακανονισμό.

Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι ήλπιζαν να ξεφορτώσουν τις συμβάσεις πετρελαίου τους για να αποφύγουν την υποχρέωση της φυσικής παράδοσης. Με τη σειρά του, αυτό ώθησε την τιμή του μέλλοντος σε αρνητική περιοχή. Σύμφωνα με τους όρους του Layman, αυτό σημαίνει ότι θα ήσασταν καταβλήθηκε για να παραλάβετε τα βαρέλια, κάτι που δεν έχει καμία σημασία! Ενώ μεγάλο μέρος αυτής της σελίδας έχει επικεντρωθεί στην κερδοσκοπική πλευρά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το φαινόμενο συμβάλλει στην αντιστάθμιση.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτός θα είναι ένας πραγματικός παραγωγός του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που προσπαθεί να προστατευθεί από μια ξαφνική πτώση της τιμής. Σε τελική ανάλυση, τα περιουσιακά στοιχεία όπως το πετρέλαιο, το σιτάρι, το καλαμπόκι, το σιτάρι και η ζάχαρη κυριαρχούνται από την προσφορά και τη ζήτηση.

Εάν υπάρχει πάρα πολύ προσφορά και δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί, αλλά σίγουρα θα μειωθεί. Αυτό στη συνέχεια θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους παραγωγούς, καθώς θα πρέπει να πουλήσουν το περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή.

Bitcoin basics : how Bitcoin futures work

Με τη σειρά τους, ενδέχεται να αναγκαστούν να παράγουν το περιουσιακό στοιχείο με ζημία. Με αυτά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτρέπουν στους παραγωγούς να ανακουφίσουν την απειλή μειωμένων περιθωρίων, καθώς μπορούν να κλειδώσουν την τιμή λήξης που προσφέρει η αγορά μελλοντικών συμβολαίων. Τελικά, το παραπάνω παράδειγμα τονίζει ότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη μελλοντική αξία του καλαμποκιού τους επόμενους 12 μήνες, ο αγρότης θα είναι σε θέση να κλειδώσει την τρέχουσα τιμή.

Φυσικά, θα υπάρχουν χρεώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει συχνά μια παρανόηση ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και οι επιλογές είναι το ίδιο πράγμα.

Οι Επιλογές Bitcoin Επιλογές Αγοράς Καταγράφουν Λήξη 1 δις $ την Παρασκευή

Από τη μία πλευρά, και τα δύο χρηματοοικονομικά μέσα σάς επιτρέπουν να υπολογίζετε τη μελλοντική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ομοίως, και οι δύο σάς επιτρέπουν να προχωρήσετε πολύ ή γρήγορα. Ωστόσο, η βασική διαφορά βασίζεται στην υποχρέωση αγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη.

Στην περίπτωση επιλογών, ο επενδυτής έχει το «δικαίωμα», αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο μετά τη λήξη της σύμβασης. Αντ 'αυτού, πρέπει απλώς να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο εκ των προτέρων, το οποίο θα χάσουν εάν επιλέξουν την αγορά. Όσον αφορά τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης, οι επενδυτές «πρέπει» να αγοράσουν το υποκείμενο συμβόλαιο κατά τη λήξη.

Αυτό θα βασίζεται στην τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και στον αριθμό των συμβολαίων που αγοράσατε. Το αν ήσασταν κέρδος θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη των συμβολαίων! Όπως έχουμε σημειώσει σε ολόκληρο τον οδηγό μας, η βιομηχανία μελλοντικών συναλλαγών κυριαρχείται συνήθως από θεσμικά χρήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να πληροίτε ένα ελάχιστο μέγεθος παρτίδας, το οποίο είναι συχνά 6 ή 7 αριθμοί.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά futures Bitcoin στο CME, θα πρέπει να αγοράσετε 5 συμβόλαια. Κάθε συμβόλαιο αξίζει 5 Bitcoin, με ελάχιστη επένδυση σε 25 Bitcoin. Ακόμα κι αν μπορείτε να ικανοποιήσετε το ελάχιστο, θα πρέπει να έχετε καθεστώς «θεσμικού επενδυτή». Με αυτά τα λόγια, πιθανότατα θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης, εκτός εάν πληροίτε τα προαναφερθέντα κριτήρια. Με λίγα λόγια, τα CFD συμβόλαια-για-διαφορές σάς επιτρέπουν να υπολογίζετε τη μελλοντική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς να έχετε το υποκείμενο μέσο.

Αντ 'αυτού, η συναλλαγή σας βασίζεται στο εάν πιστεύετε ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί ή θα μειωθεί στο μέλλον. Καθώς το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, τα CFD μπορούν να παρακολουθούν την πραγματική τιμή χιλιάδων χρηματοοικονομικών μέσων. Στην πραγματικότητα, εάν υπάρχει μια αγορά - ακόμα κι αν προορίζεται για θεσμικά χρήματα, τα CFD παρέχουν πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ανταλλάξετε τις ίδιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που παρακολουθούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Είτε οι μετοχές, οι δείκτες, τα επιτόκια, ο χρυσός, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή τα κρυπτονομίσματα - οι μεσίτες CFD σάς επιτρέπουν να προχωρήσετε πολύ μικρή στο περιουσιακό στοιχείο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της επιλογής CFD έναντι συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στη σύμβαση. Αντίθετα, τα CFD παραμένουν ενεργά για όσο διάστημα θέλετε να διατηρήσετε τη θέση ανοιχτή.

Bitcoin Options Market Faces Καταγράψτε 1 δισεκατομμύριο $ Λήξη την Παρασκευή |

Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να διευθετήσετε τη σύμβαση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επομένως θα έχετε την ευελιξία να κλείσετε τη θέση όπως και όταν το κρίνετε κατάλληλο. Ενώ ο παραδοσιακός χώρος συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης συχνά τοποθετεί ένα ελάχιστο μέγεθος παρτίδας που υπερβαίνει τα 6 στοιχεία, αυτό δεν συμβαίνει με τα CFD. Αυτό είναι ιδανικό για όσους από εσάς θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρένα μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε μεγάλα ποσά κεφαλαίου.

Η διαπραγμάτευση μελλοντικών με τη μορφή CFD σας επιτρέπει επίσης να εφαρμόσετε μόχλευση. Εδώ θα κάνετε συναλλαγές με περισσότερα χρήματα από όσα έχετε στο λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αποφασίζετε να πάρετε πολύ λάδι. Είστε πολύ σίγουροι για την πρόβλεψή σας, οπότε αποφασίζετε να εφαρμόσετε μόχλευση 10x.