Bitcoin Fork αντίστροφη μέτρηση Δεκέμβριος

Το χρήμα δηλαδή είναι φορέας οικονομικής αξίας. Δεύτερη βασική λειτουργία του χρήματος είναι το ότι τούτο αποτελεί το κοινό μέτρο της αξίας των αγαθών. Τα υλικά αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται είναι σήμερα τόσα πολλά και ποικίλα, ώστε δεν είναι δυνατό να συγκριθούν μεταξύ τους ως προς την αξία τους χωρίς αναγωγή σε ένα κοινό μέτρο. Η αγοραία αξία τους, δηλ.

Ο υπολογισμός της τιμής των αγαθών είναι χρήσιμος, ακόμη και όταν αυτά δεν ανταλλάσσονται.

ΧΡΗΜΑ #, Μάρτιος - Απρίλιος by ethosMEDIA - Issuu

Με βάση το χρήμα ως μονάδα υπολογισμού λογιστική μονάδα δημιουργείται το σύστημα τιμών σε μια κοινωνία, εκφράζονται τα έσοδα και οι δαπάνες της, μετριέται το εθνικό προϊόν. Θεωρητικά θα ήταν φυσικά δυνατό ως μέτρο της αξίας των αγαθών να χρησιμοποιείται μια άλλη λογιστική μονάδα και όχι το χρήμα που κυκλοφορεί σε μια κοινωνία, π. Το χρήμα, εκτός από μέσο πληρωμών ή μέσο συναλλαγών και μονάδα μέτρησης, επιτελεί και άλλες λειτουργίες καθώς είναι μέσο διαφύλαξης αξιών, μέσο δανεισμού, μέσο αποταμίευσης, μέσο πραγματοποίησης μελλοντικών πληρωμών.

Ως χρήμα με ευρεία έννοια εννοούνται τα αντικαταστατά πράγματα ΑΚ , τα οποία χρησιμοποιούνται και γίνονται γενικώς δεκτά στις συναλλαγές με μια από τις παρακάτω σημασίες: α ως μέσο ανταλλαγής, β ως κοινό μέτρο της αξίας των αγαθών, οπότε η αξία κάθε αγαθού υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο της νομισματικής μονάδας και η σχέση της αξίας των διάφορων αγαθών βρίσκεται με αναγωγή τους προς τη σχέση τους με τη νομισματική μονάδα και γ ως φορέας αξίας, δηλαδή αυτά τα ίδια ενσωματώνουν οικονομική αξία με το να χρησιμεύουν π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει ένα αγαθό «χρήμα» είναι, η αξία χρήσης που έχει το ίδιο το αγαθό να είναι μικρότερη από την αξία των αγαθών, στην ανταλλαγή των οποίων μεσολαβεί. Στο χρήμα υπό ευρεία έννοια περιλαμβάνονται, εκτός από το χρήμα με στενή έννοια, οι τραπεζικές επιταγές καθώς και τα ξένα νομίσματα και τραπεζογραμμάτια, γιατί αποτελούν μέσο ανταλλαγής, μέτρο αξίας και φορέα αξίας, χωρίς να αποτελούν υποχρεωτικό μέσο πληρωμών στην Ελλάδα.

Επίσης, χρήμα υπό ευρεία έννοια αποτελούν και τα μέσα πληρωμής χωρίς υλική υπόσταση λογιστικό χρήμα , όπως οι καταθέσεις όψεως, δηλαδή αυτές που μπορούν να αναληφθούν κάθε στιγμή. Ως χρήμα με στενή έννοια ή νόμισμα εννοούνται τα κινητά πράγματα, τα οποία κατά νομοθετική επιταγή γίνονται υποχρεωτικώς δεκτά ως μέσα πληρωμών. Κατά συνέπεια στην Ελλάδα χρήμα με στενή έννοια είναι πλέον το ευρώ, αφού σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Κανονισμού ΕΚ αριθ. Μόνο η προσφορά νομίμου χρήματος αποτελεί προσήκουσα καταβολή χρηματικής οφειλής.

Αφετέρου, η χρηματική ενοχή έχει ως αντικείμενο παροχής μόνο ημεδαπά ή αλλοδαπά νομίσματα. Από τα σημαντικότερα δε γνωρίσματα της χρηματικής ενοχής είναι ότι δεν νοείται επιγενόμενη αδυναμία παροχής και συνακόλουθη απαλλαγή του οφειλέτη, γιατί πάντα θα υπάρχει μέσο πληρωμής, ενώ επίσης, μόνο για την ικανοποίηση χρηματικών οφειλών υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση όλη η περιουσία του οφειλέτη άρθρο § 1 ΚΠολΔ. Αν οφείλεται ορισμένο πράγμα, η εκτέλεση στρέφεται μόνο κατά του οφειλόμενου πράγματος.

To Βitcoin αποκλείεται από το πεδίο του εν στενή έννοια χρήματος ή νομίσματος ήδη από τη νομοθετική επιταγή. Δεν εμπίπτει μάλιστα ούτε στον κατά το ν. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, , σ. Διότι το ηλεκτρονικό χρήμα είναι απλά ένα μέσο αποϋλοποίησης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης, του νομίμου χρήματος. Δεν αποτελεί καθ' αυτό μέσο συναλλαγών. Τα συναλλασσόμενα με ηλεκτρονικό χρήμα μέρη, ως μέσο ανταλλαγής εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό υπόθεμα νομισματική αξία, το νόμιμο χρήμα.

Angry white man looking for job. Trump: i know.

Αντίθετα, το Bitcoin συμπεριφέρεται αυτοτελώς ως νόμισμα, δεν ενσωματώνει συγκεκριμένη νομισματική αξία για να την αποθηκεύσει ή να τη μεταφέρει. Η αρχική νομισματική αξία μετατρέπεται σε άλλη νομισματική αξία, η οποία υπόκειται στις δυνάμεις τις αγοράς, όπως κάθε άλλο νόμισμα. Αντιθέτως, η ως άνω άδεια δεν είναι απαραίτητη για τους εμπόρους ή τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν εικονικό νόμισμα αποκλειστικά για την πώληση και Παρά την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να ρυθμισθεί μια νέα και αναπτυσσόμενη μορφή συναλλαγών γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις τόσο από τις ομάδες υποστήριξης των bitcoin όσο και από μεγάλες διαδικτυακές εταιρίες 13 , τα Δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη ήρθαν αντιμέτωπα με υποθέσεις που άπτονται της χρήσης εικονικών νομισμάτων και ειδικότερα χρήσης «Bitcoin», προχωρώντας προς επίλυση των ερμηνευτικών προβλημάτων και της έλλειψης ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων στην αναλογική εφαρμογή των σε ισχύ κανόνων δικαίου.


 • BTC City Ljubljana Εστιατόρια;
 • Αλγόριθμος δυσκολίας μετρητών Bitcoin.
 • Bitcoin όπου μπορώ να αγοράσω.
 • bitcoin boom but?

Ειδικότερα: Α. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αποδιδόμενη από την παραπάνω Επιτροπή κατηγορία, ο Τrendon Shavers κατηγορείται πως πήρε Την εποχή εκείνη η αξία των bitcoin αυτών αντιστοιχούσε σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σήμερα η αξία τους ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια, λόγω των ισοτιμιών. Κάποιοι από τους επενδυτές του δεύτερου «fund» απευθύνθηκαν στην Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Συναλλάγματος και αυτή κινήθηκε δικαστικά εναντίον του Shavers. Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τόσο τον Shavers όσο και την εταιρία του και τους υποχρέωσε να καταβάλουν περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση καθώς και επέβαλε σε καθέναν εξ αυτών ως χρηματική ποινή το ποσό των Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους απορρίφθηκαν, καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι αφού το "bitcoin" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρήμα, καθώς είναι μέσο αγοραπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών, μέσο πληρωμής καθημερινών συναλλαγών και ανταλλαγών με συμβατικά νομίσματα, όπως το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, το γιεν και το γουάν, τότε και η επενδυτική πρόταση της ως άνω εταιρίας αφορούσε επένδυση σε χρήμα, εμπίπτουσα έτσι στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ.

Η ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη που αποφαίνεται ρητώς ότι τα «bitcoins» στις ΗΠΑ, θα υπόκεινται στην ίδια ρύθμιση με όλα τα υπόλοιπα νομίσματα αναγκαστικής κυκλοφορίας και ως εκ τούτου θα επιβλέπονται από τις ίδιες ρυθμιστικές αρχές. Σημειώνεται ότι ως κρίσιμος χρόνος και βάση για τον υπολογισμό της ζημίας των επενδυτών κρίθηκε ότι είναι η μέση ημερήσια τιμή ενός «bitcoin» κατά το χρόνο αποκάλυψης της απατηλής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Ειδικότερα, από τον Δεκέμβριο του μέχρι και τον Οκτώβριο του , οι κατηγορούμενοι από κοινού μέσω της ως άνω εταιρίας επιχειρούσαν να προμηθεύσουν με «bitcoins» τους χρήστες της ιστοσελίδας «Silk Road», μιας παγκόσμιας διαδικτυακής μαύρης αγοράς, παρέχοντας την δυνατότητα σε αυτούς να τρέψουν μετρητά σε «bitcoin», που ήταν η μόνη αποδεκτή μέθοδος πληρωμής στην ως άνω ιστοσελίδα.

Hardforks einfach erklärt (zB.: Bitcoin Forks)

Σημειώνεται ότι μετά από έρευνα και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν με αφορμή την ως άνω υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά του διαχειριστή της ως άνω ιστοσελίδας, Ross William Ulbricht, για μεταφορά ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση απορρήτων υπολογιστή, η εκδίκαση της οποίας θα λάβει χώρα στις αρχές Ιανουαρίου του Faiella and Charlie Shrem Γ.

Υπόθεση «State of Florida vs Espinoza» και « State of Florida vs Reid»Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, αστυνομικοί διαπίστωσαν στην πολιτεία του Μαιάμι μεγάλες διαδικτυακές συναλλαγές σε «Bitcoin». Το Δεκέμβριο του και τον Ιανουάριο του , αστυνομικοί, ενεργώντας ως «agent provocateur», προσφέρθηκαν να αγοράσουν «Βitcoin» αξίας 30 χιλιάδων δολαρίων από τους ως άνω κατηγορούμενους.

Τι να σε κάνω της είπε ο άνθρωπος, με έδιωξαν από την πόλη σου.

Οι τελευταίοι είχαν δημιουργήσει ένα διαδικτυακό κατάστημα, που λειτουργούσε στην ιστοσελίδα «LocalBitcoins. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της πολιτείας της Φλόριντα, η οποία απαγορεύει οποιεσδήποτε ανταλλαγές ή επιχειρηματικές συναλλαγές άνω των Η νομική αντιμετώπιση του «bitcoin» στην ΓαλλίαΣτη γαλλική έννομη τάξη, ομοίως, δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με το «bitcoin».

Ωστόσο, η νομική φύση των "bitcoins" απασχόλησε τα γαλλικά δικαστήρια. Ειδικότερα, στις 15 Μαΐου , μια εταιρία με την επωνυμία «Macaraja", η οποία εκτελεί συναλλαγές αγοραπωλησία, μετατροπές και ανταλλαγές ψηφιακών νομισμάτων με νομίσματα αναγκαστικής κυκλοφορίας και το αντίστροφο με "bitcoins", άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα με την επωνυμία «Crédit industriel et commercial CIC ». Στην τελευταία, δεν αποκάλυψε την παραπάνω επιχειρηματική της δραστηριότητα, αλλά εμφανίστηκε ως εταιρία πληροφορικής. Μετά από δύο χρόνια συνεχών συναλλαγών, στις 10 Μαΐου , η ως άνω τράπεζα, αφού πληροφορήθηκε την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της αντισυμβαλλόμενής της λόγω της κίνησης του λογαριασμού, αποφάσισε χωρίς προειδοποίηση της προαναφερθείσας εταιρίας να καταγγείλει τη μεταξύ τους σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού και να προχωρήσει στις 16 Ιουλίου , στο κλείσιμο αυτού.

Η εταιρία «Macaraja», Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα εταιρία προσέφυγε στην Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία και εποπτεύει το σύνολο των λειτουργούντων τραπεζικών ιδρυμάτων στην γαλλική επικράτεια, ασκώντας το «δικαίωμά της σε λογαριασμό». Παράλληλα, προσέφυγε και ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και ειδικότερα στο «Tribunal de commerce de Creteil", ζητώντας την έκδοση απόφασης που να επιβάλλει στην ως τράπεζα να προβεί στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με αυτήν ως δικαιούχο.

Πράγματι, στις 11 Αυγούστου , το ως άνω Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση, με την οποία έγινε δεκτό ότι η εταιρία έχει δικαίωμα σε λογαριασμό, πλην όμως κρίθηκε ότι η δραστηριότητά της συνιστά παροχή υπηρεσιών πληρωμής, που συνιστά τραπεζική εργασία, γεγονός που επιβάλλει την προηγούμενη αδειοδότησή της από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Η παράλειψη αυτή επικρίθηκε καθώς η κρίση περί τραπεζικής δραστηριότητας της εταιρίας λόγω συναλλαγών με «bitcoin» προϋποθέτει την ένταξη των τελευταίου στην έννοια του χρήματος. Caroline Lavardet, άρθρο με τίτλο: «Bitcoin: par ici la cryptomonnaie! Η φορολογική αντιμετώπιση των «bitcoin» i.

Στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΗ ραγδαία αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας των «Bitcoin» σε σχέση με τα νομίσματα αναγκαστικής κυκλοφορίας, όπως ήταν φυσικό, κέντρισε το ενδιαφέρον των φορολογικών υπηρεσιών, καθώς τα "bitcoin" αποτελούν μια πιθανή πηγή φορολογικών εσόδων μέσω δύο τρόπων: α της φορολόγησης των κερδών φυσικών ή νομικών προσώπων που αποτυπώνονται σε «bitcoin» και β της επιβολής φόρου στις συναλλαγές με "bitcoin".

Ειδικότερα, οι φορολογικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να φορολογήσουν τα κέρδη που αποτυπώνονται σε «bitcoin", παρά το γεγονός ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα ψηφιακά κέρδη. Από τη στιγμή που το «bitcoin" δεν είναι αναγνωρισμένο επίσημα ως νόμισμα ή χρήμα εν στενή εννοία, οι φορολογικές αρχές είναι αναγκασμένες να καταφύγουν σε ερμηνευτικές κατασκευές ώστε να καταστήσουν τα εισοδήματα που προέρχονται από «bitcoin" φορολογητέα ύλη.

Μενού πλοήγησης

Οι γερμανικές φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν τα «bitcoins" ως ένα οικονομικό αγαθό Wirtschaftsgut το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Γερμανικού Νόμου περί Φόρου Εισοδήματος Einkommenssteuergesetz. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Εσόδων Ιnternal Revenue Code , το ακαθάριστο εισόδημα περιλαμβάνει κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχεται gross income means all income from whatever source derived.

Όπως και οι αντίστοιχες γερμανικές, έτσι και οι αμερικανικές φορολογικές υπηρεσίες θεωρούν ως εισόδημα που υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο οποιαδήποτε ληφθείσα οικονομική αξία, ανεξάρτητα από τη μορφή ενσώματη ή ψηφιακή του, επομένως και τα bitcoin. Στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣτο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που να ρυθμίζουν την φορολογική αντιμετώπιση των bitcoin σε ενωσιακό επίπεδο.

Ωστόσο, σύντομα, τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης θα κληθούν να λάβουν θέση, καθώς η επέκταση των εν ισχύ φορολογικών κανόνων και στο ψηφιακό νόμισμα «bitcoin» έχει καταστεί αντικείμενο δίκης, που εκκρεμεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο David Ηedqvist δημιούργησε μια ιστοσελίδα-πλατφόρμα ανταλλαγής, με αντικείμενο την διενέργεια συναλλαγών σε «bitcoin» και δη την πώληση αυτών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και την ανταλλαγή τους με σουηδικές κορόνες και το αντίστροφο.

Παρά το γεγονός ότι με παλαιότερη απόφαση του, Διοικητικό Δικαστήριο στη Σουηδία είχε κρίνει ότι οι συναλλαγές με bitcoin απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εντούτοις οι σουηδικές φορολογικές αρχές Skatteverket άσκησαν έφεση.


 1. Desktop bitcoin πορτοφόλι reddit;
 2. Account Options.
 3. Δωρεάν γεννήτρια bitcoin καμία κατάθεση.
 4. Vale Apena επενδύει σε Bitcoins?
 5. Βitcoin και Αστικό ΔίκαιοΑπό τη στιγμή που τα «bitcoins» χρησιμοποιούνται και γίνονται αποδεκτά ως μέσο πληρωμής για αγορές μέσω διαδικτύου, γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: α ποια η νομική φύση των συμβάσεων που καταρτίζονται με «bitcoins» και ποιοι κανόνες του αστικού δικαίου εφαρμόζονται; β τι συμβαίνει σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής; και γ πως προστατεύονται τα συμβαλλόμενα μέρη;Πρώτη εκδοχή: Ο Α ιδιώτης, κάτοικος Αθηνών, συμφωνεί να αγοράσει διαδικτυακά ένα βιβλίο από το βιβλιοπωλείο της εταιρίας Β, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας δύο 2 «bitcoin».

  Δεύτερη εκδοχή: Ο Α ιδιώτης, κάτοικος Αθηνών, συμφωνεί να αγοράσει διαδικτυακά πέντε 5 «bitcoin» καταβάλλοντας στον Β ιδιώτη, κάτοικο Αθηνών, πενήντα 50 ευρώ. Οι παραπάνω συμβάσεις είναι κατ' αρχήν έγκυρες, αναπτύσσοντας κανονικά τις έννομες συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ, με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε.

  Ωστόσο, η προσεκτική ανάγνωση του προαναφερθέντος άρθρου οδηγεί σε αντίθετο συμπέρασμα. Η πώληση είναι μια ενοχική, υποσχετική, επαχθής και αμφοτεροβαρής ΑΚ επ. Από την άλλη πλευρά, οι παραπάνω συμβάσεις δεν μπορούν να υπαχθούν ούτε στο ρυθμιστικό πεδίο της προβλεπόμενης από το άρθρο ΑΚ σύμβασης ανταλλαγής. Σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ, στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση.

  Ο καθένας από τους συμβαλλομένους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί. Η ανταλλαγή είναι, όπως και η πώληση, μία ενοχική, υποσχετική, επαχθής, αμφοτεροβαρής και κατ' αρχήν άτυπη σύμβαση, στο πλαίσιο όμως της οποία τα μέρη υποχρεούνται να προβούν σε αμοιβαία ανταλλαγή πραγμάτων, περιουσιακών αξιών λ. Η έλλειψη καθορισμού της νομικής φύσης των «bitcoin» και του νομοθετικού πλαισίου που θα τα διέπει καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή των κανόνων Καραμπατζός, σε Απ. Εξυπακούεται ότι λόγω της έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου, δεν είναι δυνατή η άσκηση εποπτικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στην ανταλλαγή bitcoins, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική νομοθετική διάταξη, ενώ το ισχύον καθεστώς που ισχύει για τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εταιρίες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ν.

  Bitcoin και Ποινικό ΔίκαιοΟι συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα ενέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης για εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου, οι συναλλαγές με bitcoin διέπονται από απόλυτη ανωνυμία των συναλλασσομένων και από έλλειψη οποιασδήποτε εποπτείας από κάποια κεντρική αρχή, στοιχεία που αποτελούν ιδανική επιλογή για την τέλεση εγκληματικών πράξεων.

  Μάλιστα, αν πριν την αποστολή των «bitcoin» προηγηθεί και χρήση υπηρεσίας μείξης ψηφιακών εικονικών νομισμάτων bitcoin fog , αποκρύπτονται τα ίχνη προέλευσης τους, ενώ συνήθης είναι και η πρακτική της εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού σε χρήστες του διαδικτύου, είτε μέσω αποστολής σε αυτούς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της προσφοράς ειδικών προγραμμάτων διαμοιρασμού αρχείων peer2peer, ώστε στη συνέχεια: α μέσω της χρήσης της υπολογιστικής ισχύος των μολυσμένων μηχανημάτων να παράγουν νέα «bitcoin» και β να αποκλείουν την πρόσβαση των τελευταίων σε αρχεία ή σε εφαρμογές του υπολογιστή τους και ύστερα εκβιάζοντάς τους, ζητώντας για Bitcoin και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίαςΈστω ότι κάποιος επεμβαίνει σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικό πορτοφόλι χρήστη του διαδικτύου, στον οποίο υπάρχουν αποθηκευμένα «bitcoin» ή σε μια ιστοσελίδα -πλατφόρμα ανταλλαγής νομισμάτων και στη συνέχεια είτε αφαιρεί με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης τα «bitcoin» είτε, ενώ βρίσκονται στην κατοχή του, τα ιδιοποιείται.

  Η συμπεριφορά του αυτή εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή όχι;Σύμφωνα με το άρθρο § 1 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο ολικά ή εν μέρει κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.